Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 226 / 27-11-2015 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
27-11-2015 27-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 227 / 27-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-11-2015 26-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 225 / 26-11-2015 EΝ.Φ.Ι.Α
26-11-2015 26-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 224 / 26-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
25-11-2015 25-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 223 / 25-11-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 220 / 24-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 222 / 24-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 221 / 24-11-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 213 / 24-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 215 / 23-11-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 217 / 23-11-2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 216 / 23-11-2015 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 218 / 23-11-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
20-11-2015 20-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 214 / 20-11-2015 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ.6 Ν.2523/97
18-11-2015 18-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 213 / 18-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
18-11-2015 18-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 212 / 18-11-2015 Κ.Β.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 208 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 205 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 207 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 206 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 203 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 204 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 201 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 202 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 210 / 17-11-2015 ΚΒΣ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 209 / 17-11-2015 ΚΒΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 200 / 16-11-2015 ΚΒΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 198 / 16-11-2015 ΚΒΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 199 / 16-11-2015 ΚΒΣ
12-11-2015 12-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 197 / 12-11-2015 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-11-2015 11-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 196 / 11-11-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΒΣ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 195 / 10-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 194 / 10-11-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
10-11-2015 10-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 193 / 10-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 193/10-11-2015
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 184 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183 / 6-11-2015 ΚΦΑΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 192 / 6-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ 1
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 191 / 6-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ 2
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 190 / 6-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 189 / 6-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 188 / 6-11-2015 ΚΒΣ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 187 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 185 / 6-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2015 06-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 186 / 6-11-2015 ΦΠΑ
05-11-2015 05-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 181 / 5-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
05-11-2015 05-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 182 / 5-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-11-2015 05-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 179 / 5-11-2015 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
05-11-2015 05-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 180 / 5-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
03-11-2015 03-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 178 / 3-11-2015 ΦΠΑ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
03-11-2015 03-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 177 / 3-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ