Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-04-2017 10-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 927/10-04-2017 Φ.Π.Α.
10-04-2017 10-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 926/10-04-2017 Φ.Ε.
10-04-2017 10-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 923/10-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-04-2017 10-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 925/10-04-2017 Κ.Β.Σ.
10-04-2017 10-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 924/10-04-2017 ΚΦΔ
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 920/7-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 922/07-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 921/07-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 918/07-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 919/07-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 915/6-4-2017 Κ.Β.Σ.
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 916/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 917/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 903/05-04-2017 K.B.Σ.
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 914/05-04-2017 Κ.Β.Σ.
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 912/05-04-2017 Φ.Π.Α
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 913/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 911/05-04-2017 Κ.Β.Σ.-Φ.Ε. – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (αρ.6 Ν.2523/97)
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 910/05-04-2017 Κ.Β.Σ.
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 907/05-04-2017 ΚΒΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 909/05-04-2017 Κ.Β.Σ.
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 908/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 904/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 906/05-04-2017 ΑΡ. 8 § 12 Ν.1882/1990
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 905/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 901/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 902/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 900/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΤΥΠΗ ΔΩΡΕΑ (ΤΕΚΜΗΡΙΟ)
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 893/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2009
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 895/4-4-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 894/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 891/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2007
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 892/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2008
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 898/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 899/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 896/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 897/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 872/03-4-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 889/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 890/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 887/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 888/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 886/03-04-2017 Φ.Π.Α.
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 885/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 883/03-04-2017 Φ.Π.Α.
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 884/03-04-2017 Φ.Ε
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 880/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 882/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 881/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 879/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α