Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1826/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1825/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1824/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1822/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1823/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1821/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1820/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1819/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
08-09-2017 08-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1818/08-09-2017 Φ.Μ.Α.
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1809/07-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1810/07-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1808/07-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1807/07-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4
07-09-2017 07-09-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1817/07-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1815/07-09-2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε.
07-09-2017 07-09-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1816/07-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1814/07-09-2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε. 2014
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1813/07-09-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1811/07-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1812/07-09-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-09-2017 05-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1805/05-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2017 05-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1806/05-09-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
05-09-2017 05-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1804/05-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1803/04-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ ΑΡΘΡΟ 54 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1801/4-9-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1802/4-9-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1800/4-9-2017 Κ.Φ.Δ.
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1798/4-9-2017 Κ.Β.Σ.
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1799/4-9-2017 ΦΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1796/4-9-2017 Κ.Φ.Δ.
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1797/4-9-2017 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1792/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1795/4-9-2017 Κ.Φ.Δ.
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1794/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1793/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1789/4-9-2017 Κ.Φ.Δ.
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1791/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1790/4-9-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1787/4-9-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1788/4-9-2017 Κ.Φ.Α.Σ – Ε.Λ.Π.
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1786/04-09-2017 ΦΠΑ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1784/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1785/04-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ
04-09-2017 04-09-2017 ΑΠΟΦ ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1783/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1780/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1782/4-9-2017 Φ.Α.Π.
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1781/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1778/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-09-2017 04-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1779/04-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ