Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2377/11-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2375/11-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2017 11-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2376/11-12-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2374/08-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Φ.Π.Α.
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2373/08-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ε9 2011-2014
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2372/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2371/08-12-2017 Φ.Π.Α.
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2370/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2369/08-12-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2015
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2368/08-12-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2367/08-12-2017 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 2004
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2366/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2365/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2364/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2363/08-12-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2361/08-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 & 55 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2362/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2360/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2359/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2007-2010
08-12-2017 08-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2358/08-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2017 06-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2357/06-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2017 06-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2356/06-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ.
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2355/05-12-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ - ΚΒΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2354/05-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡ 4 Ν. 2523/1997
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2353/05-12-2017 ΜΗΤΡΩΟ-ΔΙΠΛΟ ΑΦΜ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2352/04-12-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2351/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2350/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2348/04-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2349/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2347/04-12-2017 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2346/4-12-2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΝ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2345/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2344/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2343/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2342/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2341/4-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2340/4-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2339/4-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2338/4-12-2017 TΕΛΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2337/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2336/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2335/04-12-2017 Φ.Π.Α. ΕΙΚΟΝΙΚΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2334/04-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2333/04-12-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΚΟΝΙΚΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2332/04-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2331/04-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ.
01-12-2017 01-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2308/01-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2017 01-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2330/01-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2017 01-12-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2329/01-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)