Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-06-2017 13-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1277/13-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-06-2017 13-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1275/13-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-06-2017 13-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1276/13-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-06-2017 13-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1274/13-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-06-2017 13-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1273/13-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1271/12-6-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1267/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1270/12-6-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1269/12-6-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1268/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1264/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1266/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1265/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1253/12-06-2017 Φ.Ε.Φ.Π. (Ν.2238/1994)
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1263/12-06-17 Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1262/12-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1254/12-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013)
12-06-2017 12-06-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1252/12-06-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013)
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1261/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1272/12-6-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1259/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1260/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1256/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1258/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1257/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1250/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1255/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1251/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1246/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1249/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1248/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1247/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2017 12-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1245/12-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1243/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2017 09-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1244/09-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1241/08-06-2017 Πρόστιμο αρ.54 Ν.4174/13 (μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αρ.13)
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1242/08-06-2017 Πρόστιμο αρ.54 Ν.4174/13 (μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αρ.13) –Πρόστιμο αρ.4 Ν.2523/97 (μη έναρξης)
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1238/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1240/08-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1239/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1235/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1237/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2017 08-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1236/08-06-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2017 07-06-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1230/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. -ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1232/07-06-2017 Κ.Φ.Δ.
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1234/07-06-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1233/07-06-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2017 07-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1231/07-06-2017 Κ.Φ.Δ.
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226/6-6-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
06-06-2017 06-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227/6-6-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.