Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-05-2017 05-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1128/05-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97-ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.12 Ν.1882/90-ΑΡΘΡΟ 7 Ν.4337/15
05-05-2017 05-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1127/05-05-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ 2008
05-05-2017 05-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1123/05-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΚΦΔ
05-05-2017 05-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1125/05-05-2017 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
05-05-2017 05-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1124/05-05-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Κ.Ε.)
05-05-2017 05-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1122/05-05-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1119/4-5-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΑΡ. 6 Ν.2523/97
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1121/04-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1120/04-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523/97
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1118/04-05-2017 ΕΦΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1117/03-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1116/03-05-2017 ΦΠΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1113/03-05-2017 Κ.Φ.Δ.
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1115/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1114/03-05-2017 Φ.Μ.Α.
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1108/03-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α.
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1112/03-05-2017 Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Α.Σ.- ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1102/03-05-2017 Πρόστιμο άρ.54 ΚΦΔ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1107/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1106/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1105/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1100/3-5-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1111/03-05-2017 Φ.Ε.Φ.Π.
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1104/03-05-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1110/03-05-2017 Φ.Π.Α.
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1109/03-05-2017 Φ.Ε.Ν.Π. (Ν.2238/1994)
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1103/03-05-2017 ΦΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1101/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1097/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1099/02-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1098/02-05-2017 Φ.Π.Α.
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1092/02-05-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1096/02-05-2017 ΦΠΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1094/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1093/02-05-2017 ΑΡΘΡΟ 8 Ν. 1882/1990
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1090/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1091/02-05-2017 ΦΠΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1089/02-05-2017 ΚΒΣ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1088/02-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 4437/15
02-05-2017 02-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1095/02-05-2017 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
28-04-2017 28-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1087/28-04-2017 ΠΕΠ ΦΠΑ 2009, 2010, ΦΠΑ 2009,2010
28-04-2017 28-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1086/28-04-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ 2009, 2010
28-04-2017 28-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1085/28-04-2017 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1082/27-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1084/27-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1083/27-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1076/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1077/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1075/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1078/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ