Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505 / 20-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515 / 20-5-2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 509 / 20-5-2016 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.12 Ν.1882/90
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 508 / 20-5-2016 ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 507 / 20-5-2016 ΦΠΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 517/20-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523/20-5-2016 ΦΠΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518 / 20-5-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 511 / 20-5-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506 / 20-5-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 514 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 519 / 20-5-2016 ETAK
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 520 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 521 / 20-5-2016 ΦΜΥ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 522 / 20-5-2016 ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 525 / 20-5-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 524 / 20-5-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516 / 20-5-2016 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΦΠΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 492 / 18-5-2016 ΔΩΡΕΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 493 / 18-5-2016 ΔΩΡΕΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 495 / 18-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 494 / 18-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.)
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491 / 18-5-2016 ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 490 / 18-5-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 503 / 18-5-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 502 / 18-5-2016 Φ.Π.Α.
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 501 / 18-5-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 499 / 18-5-2016 Κ.Β.Σ.
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 498 / 18-5-2016 Φ.Π.Α.
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 497 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 496 / 18-5-2016 Φ.Π.Α.
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 488 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/17-05-2016 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 489 / 17-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 486 / 16-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97)
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 485 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 484 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 483 / 16-5-2016 ΚΒΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 482 / 16-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997)
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 481 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 480 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 479 / 16-5-2016 Κ.Β.Σ.
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 478 / 16-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97)
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 477 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 476 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ