Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-11-2017 28-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2278/28-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
28-11-2017 28-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2277/28-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
28-11-2017 28-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2276/28-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2271/27-11-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 2014
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2274/27-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2273/27-11-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 2014
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2272/27-11-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 2014
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2269/27-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/13
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2270/27-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/13
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2268/27-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/13
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2266/27-11-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2267/27-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/13
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2261/27-11-2017 ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2265/27-11-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2264/27-11-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2263/27-11-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2262/27-11-2017 ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2257/27-11-2017 ΠΕΠ ΑΡ 54 ΚΦΔ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2260/27-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 – Κ.Φ.Δ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2259/27-11-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ. 2013
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2258/27-11-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ. ΕΤH 2012-2013
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2255/27-11-2017 Φ.Π.Α.
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2256/27-11-2017 ΦΜΥ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2251/27-11-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2254/27-11-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2253/27-11-17 K.B.Σ. – ΕΙΚΟΝΙΚΑ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2252/27-11-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2246/27-11-2017 Κ.Φ.Δ.
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2250/27-11-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2249/27-11-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
27-11-2017 27-11-2017 ΑΠΟΦ ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2248/27-11-2017 ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ- ΦΠΑ –ΑΡΘΡΟ 6-ΚΒΣ
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2247/27-11-2017 Κ.Φ.Δ.
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2243/27-11-2017 Κ.Φ.Δ.
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2245/27-11-2017 Κ.Φ.Δ.
27-11-2017 27-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2244/27-11-2017 Κ.Φ.Δ.
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2241/24-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2242/24-11-2017 ΦΠΑ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2240/24-11-2017 ΚΒΣ
22-11-2017 22-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2239/22-11-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2238/21-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2236/21-11-2017 Κ.Β.Σ.
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2237/21-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡ. 54 Ν.4174/2013)
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2235/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2231/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ. (ΑΡ. 54 Ν.4174/2013)
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2234/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2233/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2232/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ. (ΑΡ. 54 Ν.4174/2013)
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2230/20-11-2017 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
20-11-2017 20-11-2017 ΑΠΟΦ ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2229/20-11-2017 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 6-ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡ 8§12 Ν. 1882/1990 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2225/20-11-2017 ΦΠΑ