Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 174/11-03-2016 ΚΒΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 181 / 11-3-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 180 / 11-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ 2014
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 179 / 11-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 178 / 11-3-2016 Φ.Π.Α.
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 177 / 11-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 176 / 11-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 175 / 11-3-2016 ΦΠΑ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 170 / 9-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ε.Λ.Π.
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 172 / 9-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 171 / 9-3-2016 ΚΒΣ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 173 / 9-3-2016 ΦΠΑ-ΦΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ- ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 167 / 9-3-2016 1) ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008) 2) ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009) 3) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994) [Ο...
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169 / 9-3-2016 ΦΠΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 168 / 9-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ
08-03-2016 08-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 164 / 8-3-2016 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ.
08-03-2016 08-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 166 / 8-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-03-2016 08-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 165 / 8-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156 / 4-3-2016 ΕΝΦΙΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154 / 4-3-2016 Ε.Λ.Π.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158 / 4-3-2016 ΚΒΣ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159 / 4-3-2016 Κ.Β.Σ.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160 / 4-3-2016 Φ.Π.Α.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161 / 4-3-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163 / 4-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162 / 4-3-2016 Φ.Π.Α.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153 / 1-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152 / 1-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151 / 29-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-02-2016 26-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149 / 26-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Ε.Τ.Α.Κ. – Φ.Α.Π. – Ε.Φ.Α.
26-02-2016 26-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150 / 26-2-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147 / 25-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146 / 25-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144 / 25-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148 / 25-2-2016 EETA
25-02-2016 25-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145 / 25-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/22-02-2016 Φ.Π.Α.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137 / 22-2-2016 ΚΒΣ
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/22-02-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143 / 22-2-2016 Π.Ε.Π. Φ.Π.Α.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142 / 22-2-2016 Κ.Β.Σ.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138 / 22-2-2016 Κ.Β.Σ.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139 / 22-2-2016 Κ.Β.Σ.
22-02-2016 22-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140 / 22-2-2016 Φ.Π.Α.
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128 / 19-2-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
19-02-2016 19-02-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134 / 19-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ