Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 937/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 945/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 940/05-09-2016 ΚΦΔ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 939/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 938/05-09-2016 ΕΝΦΙΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 936/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 934 / 5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ [άρθ. 54 παράγ. 1 περίπτ. δ) και παράγ. 2 περίπτ. δ) του Ν.4174/2013]
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 935 / 5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ [άρθ. 54 παράγ. 1 περίπτ. α) και παράγ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013]
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 931 / 5-9-2016 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 932 / 5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 928/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 930/05-09-2016 ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 Ν.2523/97)
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 929/05-09-2016 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 934 / 5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ [άρθ. 54 παράγ. 1 περίπτ. δ) και παράγ. 2 περίπτ. δ) του Ν.4174/2013]
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 935 / 5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ [άρθ. 54 παράγ. 1 περίπτ. α) και παράγ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013]
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 926/02-09-2016 EΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΕΠ ΕΙΣΟΔ., ΠΦΕΑΕΕ, ΠΦΜΥΣ, ΠΕΠ ΚΒΣ, ΦΠΑ
02-09-2016 02-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 924/02-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
02-09-2016 02-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 925/02-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
02-09-2016 02-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 923/02-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
02-09-2016 02-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 921/02-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 922 / 2-9-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ)
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 915/02-09-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 920 / 2-9-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 919 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 918 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 927/02-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ. – Φ.Μ.Υ.
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 922 / 2-9-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ)
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 913/01-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ / ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 914/01-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 911/01-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 912/01-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ / ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΝΙΑΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 907 / 1-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 916 / 1-9-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΩΝ 2009 – 2016
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 910 / 1-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 909 / 1-9-2016 ΕΝΦΙΑ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 908 / 1-9-2016 Κ.Β.Σ. , Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α., ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 916 / 1-9-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΩΝ 2009 – 2016
01-09-2016 01-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 917 / 1-9-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Φ.Π.Α.
30-08-2016 30-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 906 / 30-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση ζ) του Ν.4174/2013)
30-08-2016 30-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 906 / 30-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση ζ) του Ν.4174/2013)
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 899/26.08.16 4174/13
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 901/26.08.16 4174/13
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 900/26.08.16 4174/13
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 904 / 26-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 898/26.08.16 4174/13
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 905 / 26-8-2016 Φ.Π.Α.
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 902 / 26-8-2016 Ε.Λ.Π.
26-08-2016 26-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 903 / 26-8-2016 Κ.Β.Σ.
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 897 / 29-7-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97, ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2016 28-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 893/28-7-2016 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ