Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 576/24-02-2017 Φ.Π.Α.
24-02-2017 24-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 577/24-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 571/23-02-2017 ΕΝ .Φ.Ι.Α.
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 572/23-02-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 573/23-2-2017 Φ.Μ.Α.Π.
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 574/23-2-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 ν.2523/97
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 570/23-02-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ 2004-2006,2008-2009, 2015-2016
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 575/23-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
23-02-2017 23-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 569/23-02-2017 ΦΜΑΠ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 563/21-02-2017 Κ.Β.Σ.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 559/21-02-2017 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 562/21-02-2017 Φ.Ε. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/1997
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 560/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 567/21-02-2017 ΦΠΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 565/21-02-2017 Κ.Β.Σ.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 564/21-2-2017 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 558/21-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 566/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 568/21-02-2017 ΚΒΣ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 557/21.02.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 561/21-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 556/21.02.2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 555/21.02.2017 ΦΠΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 554/21.02.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-02-2017 21-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 553/21.02.2017 ΚΒΣ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 546/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 548/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 547/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 545/20-02-2017 Φ.Ε.Ν.Π.
20-02-2017 20-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 550/20-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
20-02-2017 20-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 551/20-02-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 549/20-02-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΠΡOΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ 4 Ν. 2523/1997
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 552/20-02-2017 Φ.Ε. 2015
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 538/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 4 Ν. 2523/1997
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 541/17-02-2017 Φ.Ε. 2015
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 537/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 544/17-2-2017 Κ.Φ.Δ.
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 543/17-2-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 542/17-2-2017 Κ.Φ.Δ.
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 539/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 540/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97-ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.12 Ν.1882/90
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 534/16-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 536/16-02-2017 Φ.Ε. 2015
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 535/16-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 530/16-2-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 533/16-2-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 532/16-2-2017 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-02-2017 16-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 531/16-2-2017 Κ.Φ.Δ.
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 522/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-02-2017 15-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 529/15-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ