Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31 / 25-1-2016 Φ.Π.Α. –ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28 / 22-1-2016 Κ.Β.Σ.
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 29 / 22-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27 / 22-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26 / 21-1-2016 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24 / 19-1-2016 ΚΒΣ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24 / 19-1-2016 ΚΒΣ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23 / 19-1-2016 Φ.Π.Α.
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22 / 19-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ. – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ – Φ.Π.Α.
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21 / 19-1-2016 ΜΗΤΡΩΟ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20 / 19-1-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
18-01-2016 18-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19 / 18-1-2016 ΕΝΦΙΑ
15-01-2016 15-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18 / 15-1-2016 Κ.Β.Σ.
15-01-2016 15-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17 / 15-1-2016 Κ.Β.Σ.
15-01-2016 15-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16 / 15-1-2016 Κ.Β.Σ.
15-01-2016 15-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15 / 15-1-2016 Κ.Β.Σ.
15-01-2016 15-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14 / 15-1-2016 Κ.Β.Σ.
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11 / 13-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13 / 13-1-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΦΜΑ
13-01-2016 13-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12 / 13-1-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΦΜΑ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7 / 12-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8 / 12-1-2016 ΦΠΑ
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 27-1-2016 ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
12-01-2016 12-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10 / 12-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-01-2016 11-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5 / 11-1-2016 1) ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010) <br> 2) ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΑΡΘ.29 Ν.3986/11) [ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 (ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2010)] <br> 3) ΠΡΟΣΤΙΜΟ...
11-01-2016 11-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6 / 11-1-2016 Κ.Β.Σ.
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ 2014
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2016 05-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3 / 5-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 341 / 30-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 343 / 30-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 342 / 30-12-2015 ΦΠΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 340 / 30-12-2015 ΚΒΣ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 337 / 30-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΩΔΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013)
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 336 / 30-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012)
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 335 / 30-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 (01/01/2011 – 31/12/2011)
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 334 / 30-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010 (01/01/2010 – 31/12/2010)
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 333 / 30-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 (01/01/2009 – 31/12/2009)
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 332 / 30-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008 (01/01/2008 – 31/12/2008)
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 331 / 30-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 (08/11/2007 – 31/12/2007)
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 338 / 30-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
30-12-2015 30-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 339 / 30-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΒΣ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 330 / 29-12-2015 TΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ν.3986/2011
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 328 / 29-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (επίδομα βιβλιοθήκης)
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 329 / 29-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 325 / 29-12-2015 ΚΒΣ