Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-03-2017 15-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 726/15-03-2017 Κ.Β.Σ.
15-03-2017 15-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 722/15-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
15-03-2017 15-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 724/15-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
15-03-2017 15-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 723/15-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
15-03-2017 15-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 739/15-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ε.Λ.Π. – Κ.Φ.Δ. (Ν.4308/2014 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013)
15-03-2017 15-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 720/15-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-03-2017 15-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 738/15-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α.
15-03-2017 15-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 721/15-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 704/14-03-2017 ΦΕ 2015
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 716/14-03-2017 Κ.Β.Σ.
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 718/14-03-2017 Φ.Π.Α.
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 717/14-03-2017 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 12 Ν. 1882/1990
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 714/14-03-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ-ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 715/14-03-2017 ΦΕ
14-03-2017 14-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 712/14-03-2017 Φ.Μ.Α.
14-03-2017 14-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 719/14-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013)
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713/14-03-2017 Πρόστιμο άρθρου 35§3 Ν.2238/94 & 36§2 Ν.2238/94
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 701/13-3-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4 Ν.2523/97
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 702/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698/13-3-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 700/13-3-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4 Ν.2523/97
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 699/13-3-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695/13-3-2017 Κ.Β.Σ.
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697/13-3-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696/13-3-2017 Κ.Β.Σ.
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692/13-3-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694/13-3-2017 Κ.Β.Σ.
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693/13-3-2017 Κ.Β.Σ.
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 677/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 678/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 687/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/97 (ΦΠΑ)
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 690/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 689/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 688/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/97 (ΦΠΑ)
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 683/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/97 (ΦΠΑ)
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 684/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 681/13-03-2017 ΦΠΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 682/13-03-2017 ΦΠΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 680/13-03-2017 ΦΠΑ