Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2228/20-11-2017 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2227/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2226/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2221/20-11-2017 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ.
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2224/20-11-2017 ΚΒΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ 2003
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2223/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2222/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2216/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2220/20-11-2017 ΕIΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2219/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2218/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2217/20-11-2017 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2212/17-11-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 2015
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2215/17-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2214/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2213/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2206/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2211/17-11-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 2015
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2210/17-11-2017 ΚΦΔ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 2016
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2209/17-11-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2208/17-11-2017 Φ.Ε. ΟΙΚ. ΕΤH 2006-2009
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2207/17-11-2017 Φ.Π.Α.
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2204/17-11-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2205/17-11-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2202/17-11-2017 ΦΜΑ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2203/17-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α.
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2200/13-11-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2011
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2201/13-11-2017 ΚΦΔ (ΦΜΥ)
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2196/13-11-2017 ΚΦΔ (ΦΜΥ)
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2199/13-11-2017 ΚΦΔ (ΦΜΥ)
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2198/13-11-2017 ΚΦΔ (ΦΜΥ)
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2197/13-11-2017 ΚΦΔ (ΦΜΥ)
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2191/13-11-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2195/13-11-2017 Κ.Φ.Δ.
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2194/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2193/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2192/13-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2188/13-11-17 Φ.Π.Α.
13-11-2017 13-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2190/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
13-11-2017 13-11-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2189/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2184/13-11-2017 ΕIΣΟΔΗΜΑ
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2187/13-11-2017 Φ.Π.Α.
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2186/13-11-2017 ΦΠΑ - ΦΠΑ ΑΡ.6 ΕΙΚΟΝΙΚΑ 2010
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2185/13-11-2017 ΚΦΔ ΕΛΠ 2016
13-11-2017 13-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2183/13-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ άρθρου 7 §§ 3 και 5 Ν. 4337/2015, ΕΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2177/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2181/10-11-17 ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2180/10-11-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2179/10-11-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-11-2017 10-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2178/10-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ