Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2077/20-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2075/20-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2076/20-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2073/20-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2017 20-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2074/20-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2017 17-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2072/17-10-2017 ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2069/16-10-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΚΒΣ -ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
16-10-2017 16-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2071/16-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
16-10-2017 16-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2070/16-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2062/13-10-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2064/13-10-2017 Ε.Τ.ΑΚ. – Φ.Α.Π.
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2063/13-10-2017 Κ.Φ.Δ.
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2059/13-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2061/13-10-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2060/13-10-2017 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2066/13-10-2017 Κ.Φ.Δ.
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2068/13-10-2017 Φ.Π.Α.
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2067/13-10-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
13-10-2017 13-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2065/13-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-10-2017 12-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2056/12-10-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
12-10-2017 12-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2058/12-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
12-10-2017 12-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2057/12-10-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
12-10-2017 12-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2054/12-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-10-2017 12-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2055/12-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2017 10-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2053/10-10-2017 ΦΠΑ- VIES
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2052/09-10-2017 Φ.Μ.Α.
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2050/09-10-2017 Φ.Μ.Α.Π.
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2051/09-10-2017 Φ.Μ.Α. ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2049/09-10-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. - ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1999
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2046/09-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ ΑΡΘΡΟ 54
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2048/09-10-2017 ΦΠΑ- VIES
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2047/09-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ ΑΡΘΡΟ 54
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2043/09-10-2017 ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2045/09-10-2017 ΚΒΣ – Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2044/09-10-2017 Κ.Φ.Δ. - ΚΒΣ – Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2042/09-10-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2040/06-10-2017 Φ.Π.Α., ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΆΡ. 6 ΠΑΡ. 3 Ν.4337/2015)
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2041/06-10-2017 Φ.Π.Α.
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036/06-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2039/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2038/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2037/06-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2032/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 2006
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2035/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2034/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2033/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2029/06-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2031/06-10-2017 ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2006 - 2007
06-10-2017 06-10-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2030/06-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. - Φ.Ε.Ν.Π. -ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -Φ.Π.Α.- ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2028/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ