Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 652 / 17-6-2016 ΕΝΦΙΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 651 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 650 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 649 / 17-6-2016 Φ.Π.Α.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 654 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 653 / 17-6-2016 ΕΝΦΙΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 648 / 17-6-2016 ΚΒΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 652 / 17-6-2016 ΕΝΦΙΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 651 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 650 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 649 / 17-6-2016 Φ.Π.Α.
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 646 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 645 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 647 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 599 / 6-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 644 / 15-6-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 643 / 15-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ.
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 642 / 15-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΑΤΥΠΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 641 / 15-6-2016 ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΚΦΑΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 639 / 14-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 640 / 14-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 635 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚ.ΚΕΦ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 638 / 14-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 637 / 14-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 636 / 14-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 634 / 13-6-2016 Κ.Β.Σ.
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 633 / 13-6-2016 Κ.Β.Σ.
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 633 / 13-6-2016 Κ.Β.Σ
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 632 / 13-6-2016 Κ.Β.Σ.
13-06-2016 13-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 631 / 13-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 629 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 626 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 625 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 622 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 621 / 10-6-2016 Φ.Ε.Ν.Π. (Ν.2238/1994), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004 (1/1/04 – 31/12/04)]
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 620 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 619 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Ν.2961/2001), ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2001 (01/01/01 – 31/12/01) (Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ποσοστού 30% ετερόρρυθμης εταιρείας από την μητέρα στον γιο)
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 630 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 628 / 10-6-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 627 / 10-6-2016 Κ.Β.Σ.
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 624 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ.
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 626 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 625 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 154 / 10-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 154 / 10-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 617 / 10-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/97
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 623 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618 / 10-6-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 12 Ν.1882/1990
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 617 / 10-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/97
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618 / 10-6-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 12 Ν.1882/1990