Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 475 / 16-5-2016 ΚΒΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 474 / 13-5-2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 471 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 473 / 13-5-2016 Κ.Β.Σ.
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 469 / 13-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.)
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 468 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΝΦΙΑ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 472 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 466 / 13-5-2016 Κ.Β.Σ.
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 467 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 470 / 13-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ
12-05-2016 12-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 465 / 12-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.)
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 11-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-05-2016 11-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 464 / 11-5-2016 1) Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008 (01/01/2008 – 31/12/2008). <br> 2) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 (ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008). <...
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 463 / 10-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 447 / 5-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 450 / 5-5-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2007 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2006 (1/1/06 – 31/12/06)]
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 449 / 5-5-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2008 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2007 (1/1/07 – 31/12/07)]
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 448 / 5-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 456 / 5-5-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 (01/01/2006 – 31/12/2006)
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 457 / 5-5-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 (01/01/2007 – 31/12/2007)
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 461 / 5-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 454 / 5-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014)
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 453 / 5-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 (01/01/2007 – 31/12/2007)
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 452 / 5-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005 (01/01/2005 – 31/12/2005)
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 425 / 5-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 442 / 5-5-2016 ΦΠΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 443 / 5-5-2016 ΚΦΑΣ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 440 / 5-5-2016 ΦΠΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 439 / 5-5-2016 ΕΛΓΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 438 / 5-5-2016 ΚΒΣ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 437 / 5-5-2016 ΚΒΣ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 441 / 5-5-2016 ΦΠΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 436 / 5-5-2016 ΕΛΓΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 435 / 5-5-2016 ΕΛΓΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 434 / 5-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 433 / 5-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 430 / 5-5-2016 ΦΠΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 429 / 5-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 432 / 5-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 428 / 5-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 431 / 5-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 427 / 5-5-2016 ΦΠΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 426 / 5-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 444 / 5-5-2016 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 445 / 5-5-2016 ΔΩΡΕΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 458 / 5-5-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛ.Γ.Α. (ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ Ν.1790/1988), ΕΤΟΣ 2005 (01/01/2005 – 31/12/2005)
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 451 / 5-5-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2006 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2005 (1/1/05 – 31/12/05)]
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 459 / 5-5-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛ.Γ.Α. (ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ Ν.1790/1988), ΕΤΟΣ 2006 (01/01/2006 – 31/12/2006)
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 460 / 5-5-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛ.Γ.Α. (ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ Ν.1790/1988), ΕΤΟΣ 2007 (01/01/2007 – 31/12/2007)
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 455 / 5-5-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005 (01/01/2005 – 31/12/2005)