Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 173 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 175 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 174 / 30-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 172 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 176 / 30-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (επίδομα βιβλιοθήκης)
30-10-2015 30-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61 / 30-10-2015 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 171 / 29-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169 / 29-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
29-10-2015 29-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 170 / 29-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 168 / 27-10-2015 2523/97
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 166 / 27-10-2015 ΑΡΘΡΟ 4 Ν.2523/97
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 167 / 27-10-2015 ΚΒΣ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 165 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 164 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162 / 27-10-2015 ΦΠΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158 / 27-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160 / 27-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159 / 27-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2015 27-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 157 / 27-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154 / 23-10-2015 εισόδημα-λογιστικές διαφορές
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156 / 23-10-2015 φόρος ανάκτησης αφορολόγητου αποθεματικού
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155 / 23-10-2015 εισόδημα-λογιστικές διαφορές
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152 / 23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153 / 23-10-2015 ΚΒΣ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151 / 22-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150 / 22-10-2015 Φ.Π.Α.
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149 / 22-10-2015 Κ.Β.Σ.
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148 / 21-10-2015 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/1997
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146 / 21-10-2015 ΦΠΑ
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147 / 21-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2015 20-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145 / 20-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143 / 16-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144 / 16-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138 / 16-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142 / 16-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141 / 16-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 21 N. 4174/13)
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140 / 16-10-2015 K.B.Σ.
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139 / 16-10-2015 1) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2008 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2007 (1/1/07 – 31/12/07)] 2) Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 (01/01/2007 – 31/12/2007) ...
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134 / 15-10-2015 E.E.T.A.
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136 / 15-10-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.)
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137 / 15-10-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135 / 14-10-2015 1) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2002 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2001 (1/1/01 – 31/12/01)] 2) Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001 (01/01/2001 – 31/12/2001)...
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132 / 13-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133 / 13-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
08-10-2015 08-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131 / 8-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-09-2015 30-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 125 / 30-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-09-2015 30-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 126 / 30-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-09-2015 30-09-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130 / 30-9-2015 Φ.Π.Α.