Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1325/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1326/04-11-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1321/1-11-2016 Κ.Β.Σ. ,ΦΠΑ, Φ.Ε., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
01-11-2016 01-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1323/01-11-2016 ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1319/16-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1320/16-11-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1318/16-11-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1324/1-11-2016 Κ.Φ.Α.Σ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1322/01-11-2016 Φ.Π.Α.
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1317/31-10-2016 ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1316/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1308/27-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1311/27-10-2016 Κ.Φ.Δ.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1314/27-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1313/27-10-2016 ΦΠΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1312/27-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1309/27-10-2016 . Κ.Β.Σ.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1310/27-10-2016 . Κ.Β.Σ.
27-10-2016 27-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1315/27-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν. 3888/2010
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1307/25-10-2016 . Φ.Π.Α.
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1295/24-10-2016 ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1296/24-10-2016 ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1293/24-10-2016 ΚΒΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1294/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1302/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1306/24-10-2016 Κ.Φ.Δ.
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1305/24-10-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1298/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1301/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1300/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1299/24-10-2016 K.B.Σ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1289/24-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1303/24-10-2016 . ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1304/24-10-2016 . Φ.Π.Α
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1292/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1297/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1290/24-10-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1291/24-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1279/21-10-2016 ΦΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1277/21-10-2016 ΦΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1278/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1286/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1288/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1287/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1280/21-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-10-2016 21-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1284/21-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
21-10-2016 21-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1283/21-10-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1285/3-10-2016 ΕΚΚΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1281/21-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1282/21-10-2016 ΦΜΑΠ