Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1370/14-11-2016 ΦΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1378/14-11-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ. 8 1882/90
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1380/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1379/14-11-2016 ΦΠΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1374/14-11-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1377/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-11-2016 14-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1376/14-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1366/11-11-2016 K.B.Σ.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1346/11-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1348/11-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1347/11-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1368/11-11-2016 Φ.Ε.-ΚΒΣ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1357/11-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1367/11-11-2016 Φ.Ε.-ΚΒΣ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1358/11-11-2016 Κ.Β.Σ.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1353/11-11-2016 Φ.Ε.-ΚΒΣ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1356/11-11-2016 Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1355/11-11-2016 Φ.Ε.,
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1353/11-11-2016 Φ.Ε.-ΚΒΣ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1361/11-11-2016 Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1362/11-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1359/11-11-2016 Κ.Β.Σ.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1360/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1349/11-11-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6,4 Ν.2523/97
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1365/11-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1369/11-11-2016 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1350/11-11-2016 Κ.Φ.Δ.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1364/11-11-2016 Φ.Π.Α.
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1363/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1352/11-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2016 11-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1351/11-11-2016 Κ.Φ.Δ.
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1345/8-11-2016 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α. – ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ- ΦΟΡΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1339/08-11-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1340/08-11-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1342/08-11-2016 ΦΠΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1344/08-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1343/08-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2016 08-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1341/08-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1338/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1336/07-11-2016 ΕΤΑΚ-ΦΑΠ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
07-11-2016 07-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1337/07-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Φ.Τ.Μ.
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1333/7-11-2016 Κ.Φ.Δ.
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1334/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
07-11-2016 07-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1335/07-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1328/04-11-2016 EΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/97
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1332/4-11-2016 Κ.Φ.Δ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1331/4-11-2016 Κ.Φ.Δ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1330/4-11-2016 Κ.Φ.Δ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1327/04-11-2016 EΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/97
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1329/04-11-2016 Φ.Π.Α.