Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327 / 29-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 326 / 29-12-2015 ΚΒΣ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 321 / 29-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 324 / 29-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 323 / 29-12-2015 ΦΠΑ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 322 / 29-12-2015 ΦΠΑ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 320 / 29-12-2015 ΚΒΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 315 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 319 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 311 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 314 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 313 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 312 / 28-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 310 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 316 / 28-12-2015 ΚΒΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 317 / 28-12-2015 ΚΒΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 318 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 309 / 24-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 308 / 24-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 307 / 23-12-2015 ΚΦΑΣ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 306 / 23-12-2015 ΚΒΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 305 / 21-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 302 / 18-12-2015 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 303 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 300 / 18-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ. 54 Ν. 4174/13
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 301 / 18-12-2015 ΦΜΑΠ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 296 / 18-12-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 298 / 18-12-2015 K.B.Σ.
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 297 / 18-12-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 295 / 18-12-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 299 / 18-12-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 304 / 18-12-2015 ΜΗΤΡΩΟ(Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης –ν.π.ι.δ.)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 290 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 294 / 18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 293 / 18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 292 / 18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 291 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 289 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-12-2015 17-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 288 / 17-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ (ΚΒΣ)
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 287 / 16-12-2015 Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α.
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 286 / 15-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 284 / 16-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΦΠΑ)
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 285 / 16-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΦΠΑ)
16-12-2015 16-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 283 / 16-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΦΠΑ)
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 270/15-12-2015 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 282 / 15-12-2015 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 281 / 15-12-2015 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277 / 15-12-2015 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 279 / 15-12-2015 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
15-12-2015 15-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278 / 15-12-2015 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ