Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1276/20-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1273/20-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1275/20-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1274/20-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1255/17-10-2016 Κ.Β.Σ.
17-10-2016 17-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1256/17-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1270/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1264/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1272/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1269/17-10-2016 Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1268/17-10-2016 Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1267/17-10-2016 Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1266/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1265/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1257/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1261/17-10-2016 Φ.Π.Α.
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1260/17-10-2016 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1259/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1258/17-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1248/14-10-2016 ΑΡΘΡΟ 54 Ν.2523/97
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1250/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1249/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1218/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1247/14-10-2016 ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/13
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1246/14-10-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1222/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1221/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1220/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1219/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1224/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1271/17-10-2016 K.B.Σ., ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1237/14-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1262/17-10-2016 ΦΜΥ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1235/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν. 4174/13
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1236/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1234/14-10-2016 ΕΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1253/14-10-2016 Κ.Β.Σ.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1263/17-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1254/14-10-2016 Κ.Φ.Δ.
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1230/14-10-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1233/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1232/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1231/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1225/14-10-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1229/14-10-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1228/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1251/14-10-2016 . - Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1252/14-10-2016 . - Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ