Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 722 / 29-6-2016 Φ.Π.Α.
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 721 / 29-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 720 / 29-6-2016 Κ.Β.Σ.
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 717 / 29-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 714 / 29-6-2016 ΚΦΑΣ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 715 / 29-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 716 / 29-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 723 / 29-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Νν.2523/1997
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 722 / 29-6-2016 Φ.Π.Α.
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 721 / 29-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 720 / 29-6-2016 Κ.Β.Σ.
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698 / 28-6-2016 ΚΒΣ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713 / 28-6-2016 ΚΦΑΣ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 712 / 28-6-2016 ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 6
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711 / 28-6-2016 Φ.Π.Α.
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710 / 28-6-2016 ΕΝΦΙΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709 / 28-6-2016 ΕΝΦΙΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707 / 28-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ.6 Ν.2523/97 (ΑΡ. 55 Ν.4174/13)
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706 / 28-6-2016 Φ.Π.Α. / ΕΙΔ. ΚΥΡΩΣΗ 8 ΠΑΡ.12 Ν.1882/1990
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 704 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 702 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΦΠΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 701 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 700 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – Κ.Β.Σ.
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708 / 28-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 699 / 28-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713 / 28-6-2016 ΚΦΑΣ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 712 / 28-6-2016 ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 6
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711 / 28-6-2016 Φ.Π.Α.
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710 / 28-6-2016 ΕΝΦΙΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709 / 28-6-2016 ΕΝΦΙΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707 / 28-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ.6 Ν.2523/97 (ΑΡ. 55 Ν.4174/13)
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706 / 28-6-2016 Φ.Π.Α. / ΕΙΔ. ΚΥΡΩΣΗ 8 ΠΑΡ.12 Ν.1882/1990
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698 / 28-6-2016 ΚΒΣ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 704 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 702 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΦΠΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 701 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-06-2016 28-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 700 / 28-6-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – Κ.Β.Σ.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697 / 27-6-2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695 / 27-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696 / 27-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694 / 22-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693 / 22-6-2016 Φ.Π.Α.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692 / 22-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
22-06-2016 22-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693 / 22-6-2016 Φ.Π.Α.