Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 953/12-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 954/12-9-2016 Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 ν. 2523/97
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 952/12-9-2016 Κ.Β.Σ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 989/12-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 992/12-9-2016 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 991/12-9-2016 Κ.Φ.Δ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 990/12-9-2016 Κ.Β.Σ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 983/12-09-2016 Κ.Β.Σ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 988/12-9-2016 Φ.Π.Α.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 987/12-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 986/12-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.2523/97
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 985/12-09-2016 ΦΠΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 984/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 978/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 982/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/2011
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 981/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 980/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/2011
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 979/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3758/2009
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 975/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 976/12-09-2016 Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 974/12-09-2016 Κ.Β.Σ.
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 949/09-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΕΠ ΚΒΣ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 967/09-09-2016 Φ.Μ.Α.
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 972/09-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 973/09-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 968/09-09-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου ΦΠΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 971/09-09-2016 Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 970/09-09-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 969/09-09-2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ
08-09-2016 08-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 950/08-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-09-2016 08-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 951/08-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 946/08-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 948/08-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 947/08-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 963/8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 964/8-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ. – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 962 / 8-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 958 / 8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ - ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 961 / 8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 960 / 8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 959 / 8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 956/08-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 957/08-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 965/8-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.-ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 966/08.09.16 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 944/05-9-2016 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 942/05-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 943/05-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 933/05-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΝΙΑΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 941/05-9-2016 Κ.Β.Σ.