Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 376 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 375 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 374 / 22-4-2016 Ε.Λ.Π.
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 368 / 21-4-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 371 / 21-4-2016 Φ.Π.Α.
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 370 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 369 / 21-4-2016 Κ.Β.Σ.
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 372 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 373 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 373 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 364 / 20-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 366 / 20-4-2016 ΠΡΟΣΩΡ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘ ΠΡΟΣΔ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣ/ΤΟΣ (Ν.2238/94) [ΟΙΚ ΕΤ 2005 (ΔΙΑΧ ΠΕΡ 2004)]
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 365 / 20-4-2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) (ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2004)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 367 / 20-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360 / 15-4-2016 Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 359 / 15-4-2016 Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 358 / 15-4-2016 Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 357 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ.6 ΠΑΡΑΓ.1 ΤΟΥ Ν.2523/1997)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 356 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ.6 ΠΑΡΑΓ.1 ΤΟΥ Ν.2523/1997)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 355 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 354 / 15-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 363 / 15-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 361 / 15-4-2016 ΦΜΑΠ - ΕΤΑΚ
15-04-2016 15-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 362 / 15-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 350 / 14-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν.3888/10 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ)
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 353 / 14-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 352 / 14-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
14-04-2016 14-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 351 / 14-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13-04-2016 13-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349 / 13-4-2016 Κ.Β.Σ.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 342 / 11-4-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 341 / 11-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 346 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 346 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 345 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 344 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 343 / 11-4-2016 Ε.Λ.Π.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 347 / 11-4-2016 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 348 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 338 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 340 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 336 / 7-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 337 / 7-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 333 / 5-4-2016 Φ.Μ.Α.Π.
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 331 / 5-4-2016 Ν.4308/14(ΕΛΠ)
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 331 / 5-4-2016 Ν.4308/14(ΕΛΠ)
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 334 / 5-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 335 / 5-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 330 / 5-4-2016 Ν.2238/94
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - [Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών των άρθρων 2 & 3 Ν.3220/2004 (Άρθρο 169 παρ. 1 Ν.4099/2012)]
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 329 / 4-4-2016 Φ.Π.Α.