Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1022/20-04-2017 Φ.Μ.Α.
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1020/20-04-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
20-04-2017 20-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1027/20-04-2017 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1033/20-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1030/20-04-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
20-04-2017 20-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1025/20-04-2017 Φ.Ε.Ν.Π. (Ν.2238/1994)
20-04-2017 20-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1026/20-04-2017 Φ.Π.Α. - ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ Φ.Π.Α.
20-04-2017 20-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1024/20-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012)
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1018/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1019/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 2523/97- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 ΚΦΔ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1017/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1012/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1016/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1015/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1014/19-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1013/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1009/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1011/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1010/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 998/18-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 999/18-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡ. 4 Ν.2523/1997)
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 997/18-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡ. 4 Ν.2523/1997)
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 987/18-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 996/18-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡ. 4 Ν.2523/1997)
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 993/18-04-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ 2010, ΦΠΑ 2010, ΠΕΠ ΦΠΑ 2010, ΦΕ οικ. 2011
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 977/18-04-2017 ΦΕ-Φ.Π.Α.-ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/1997-ΑΡΘΡΟ 7 Ν.4337/2015-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 986/18-4-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 974/18-04-2017 ΦΕ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 976/18-04-2017 Κ.Β.Σ. ΕΙΚΟΝΙΚΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 975/18-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1006/18-04-2017 ΠΕΠ ΦΠΑ.2009
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1008/18-04-2017 ΠΕΠ ΦΠΑ.2009
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1007/18-04-2017 ΦΠΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1002/18-4-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1005/18-04-2017 ΠΕΠ ΦΠΑ.2009
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1004/18-04-2017 ΦΠΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1003/18-04-2017 ΦΠΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1000/18-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1001/18-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 992/18-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 995/18-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 994/18-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 990/18-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 991/18-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 984/18-04-2017 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 6 2523/97-ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΗ ΕΙΔ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 989/18-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 988/18-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 985/18-04-2017 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 6 2523/97-ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΗ ΕΙΔ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 981/18-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΚΦΔ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 982/18-04-2017 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 6 2523/97-ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΗ ΕΙΔ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ