Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1081/27-04-2017 ΚΒΣ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1080/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1079/27-04-2017 ΦΠΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1071/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΛΚΕ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1074/27-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1073/27-04-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
27-04-2017 27-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1072/27-04-2017 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1064/26-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1065/26-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1069/26-04-2017 ΕΝΦΙΑ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1070/26-04-2017 ΕΝΦΙΑ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1063/26-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1068/26-04-2017 ΕΝΦΙΑ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1067/26-04-2017 ΕΝΦΙΑ
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1066/26-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
26-04-2017 26-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1062/26-04-2017 ΑΡΘΡΟ 12 Ν 4172/2013
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1060/21-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1061/21-04-2017 Φ.Ε. οικ. 2002,2003 ΦΠΑ 2001.2002, ΠΕΠ ΦΠΑ 2001.2002. ΠΕΠ ΚΒΣ 2001,2002
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1040/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1059/21-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1058/21-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1055/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1039/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (ΑΡ. 6 Ν.2523/97) / Ε.Χ.Κ. (ΑΡ. 8 Ν.1882/90)
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1057/21-04-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1054/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1056/21-04-2017 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 2523/97- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 ΚΦΔ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1052/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1053/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1050/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1051/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1049/21-04-2017 Π.Ε.Π. Φ.Π.Α.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1047/21-04-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1048/21-04-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1045/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1046/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1043/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1044/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1041/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1042/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1036/20-04-2017 Κ.Β.Σ. [Πράξη Επιβολής Προστίμου (Άρθρου 7 παρ. 3 & 5 Ν.4337/2015)]
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1038/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1037/20-04-2017 Φ.Π.Α.
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1032/20-04-2017 ΦΕ –Φ.Π.Α.- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1035/20-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1034/20-4-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1028/20-04-2017 ΦΕ ΟΙΚ. 2007,2008
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1031/20-04-2017 ΦΕ –Φ.Π.Α.- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1029/20-04-2017 ΠΕΠ Φ.Ε.2015
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1021/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1022/20-04-2017 Φ.Μ.Α.