Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2215/30-4-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2214/30-4-2018 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2213/30-4-2018 Έκτακτη Εισφορά αρ. 5 ν. 3833/2010 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2212/30-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2211/30-4-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2209/30-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2210/30-4-2018 Έκτακτη Εισφορά αρ. 5 ν. 3833/2010 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2205/30-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2208/30-4-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2207/30-04-2018 Φ.Μ.Α – ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΕΤΒΑ ΜΕ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΘ.ΦΟΡΟΥ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2206/30-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α 2017
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2203/30-04-2018 Φ.Α.Π 2013 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2204/30-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α 2015 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2201/30-04-2018 Φ.Α.Π 2012 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2202/30-04-2018 Φ.Α.Π 2013 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2200/30-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2198/30-04-2018 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2199/30-04-2018 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86/30-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2197/30-04-2018 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/30-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 861/27-04-2018 ΜΗΤΡΩΟ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 862/27-04-2018 Φ.Π.Α.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 860/27-4-2018 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ- Φ.Π.Α. – ΑΡ. 6 Ν.2523/97
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 858/27-04-2018 Φ.Ε. ΧΡΗΣΗ 2014 (EUROBANK)
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 859/27-04-2018 ΦΜΑΠ 2007
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 855/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , Φ.Ε. 2014
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 857/27-04-2018 Φ.Ε. ΟΙΚ. 2014 (EUROBANK)
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 856/27-04-2018 Φ.Ε. ΟΙΚ. 2014 (EUROBANK)
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853/27-4-2018 ΕΣΟΔΑ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854/27-04-2018 ΦΜΑΠ 2007 , ΦΠΑ 2011, 01/01-31/05/2012
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 852/27-04-2018 ΑΡΘΡΟ 6 Ν 2523/1997- ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2008-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 849/27-04-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 851/27-04-2018 ΦΠΑ- ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2008-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.- Φ.Π.Α.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 847/27-04-2018 Φ.Ε. – Φ.Π.Α
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 848/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 845/27-04-2018 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846/27-04-2018 Κ.Β.Σ. - Φ.Ε. – Φ.Π.Α- ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α – ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ - ΚΦΔ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 843/27-04-2018 Κ.Β.Σ.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 844/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 840/27-4-2018 Κ.Β.Σ.
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΦΠΑ, ΦΕ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΧΡΗΣΗ 2006
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2002, 2011-2012
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 838/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΧΡΗΣΕΙΣ 2002, 2011-2012
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 837/27-04-2018 EIΣΟΔΗΜΑ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 835/27-04-2018 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 836/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2195/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ