Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2918/02-09-2016 Εισόδημα
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2917/02-09-2016 Εισόδημα
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2880/02.09.2016 ΕΛΠ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2915/02-09-2016 Εισόδημα
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2914/02-09-2016 Εισόδημα
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2887/02-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΒΣ
02-09-2016 02-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 924/02-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
02-09-2016 02-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 925/02-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
02-09-2016 02-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 923/02-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ
02-09-2016 02-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 921/02-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 922 / 2-9-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ)
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 915/02-09-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 920 / 2-9-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 919 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 918 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2913 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2912 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 927/02-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ. – Φ.Μ.Υ.
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2895/02-09-2016 Φ.Π.Α.
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2911 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2910 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2909 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2908 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2907 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2900/02-09-2016 Εισόδημα – Επίδομα Συνταξιούχου Δικαστικού
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2899/02-09-2016 Εισόδημα – Επίδομα Συνταξιούχου Δικαστικού
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2896/02-09-2016 Φ.Π.Α.
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2892/02-09-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2906 / 2-9-2016 Κ.Β.Σ.
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2905 / 2-9-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2898 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2897 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2880 / 2-9-2016 ΚΒΣ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 304 / 2-9-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 260 / 2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 259 / 2-9-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2894/02-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2893/02-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2889/02-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2891/02-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2890/02-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2883/02-09-2016 Φ.Μ.Α.
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2888/02-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2886/2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2885/2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2884/02-09-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2872/2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2881/2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2874/2-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2873/2-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ