Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 76 / 9-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2077 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2077 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137 / 9-6-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137/09.06.2016
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2096 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2078 / 9-6-2016 φ.π.α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137 / 9-6-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137/09.06.2016
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2096 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2078 / 9-6-2016 φ.π.α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 75/09-06-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2068 / 8-6-2016 ΕΤΑΚ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 610 / 8-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 609 / 8-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 608 / 8-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 607 / 8-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2071 / 8-6-2016 ΚΒΣ ΕΛΠ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2070 / 8-6-2016 ΦΠΑ ΜΗΤΡΩΟ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2075/8-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.B.Σ.-ΜΗΤΡΩΟ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2076/8-6-2016 ΜΗΤΡΩΟ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2074/8-6-2016 Κ.Β.Σ.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2072 / 8-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2069 / 8-6-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2067 / 8-6-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2066 / 8-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 74 / 8-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 616 / 8-6-2016 Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615 / 8-6-2016 Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614 / 8-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613 / 8-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 612 / 8-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 611 / 8-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2073 / 8-6-2016 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614 / 8-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 616 / 8-6-2016 Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615 / 8-6-2016 Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2069 / 8-6-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613 / 8-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 612 / 8-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 611 / 8-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2073 / 8-6-2016 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2072 / 8-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 74 / 8-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2067 / 8-6-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2066 / 8-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2061 / 7-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2060 / 7-6-2016 ΚΒΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135 / 7-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-06-2016 07-06-2016 Ανακοίνωση Δ.Ε.Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2063/07-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
07-06-2016 07-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2065/07-06-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ