Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-07-2017 25-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127/25-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1500/24-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Α.Π. & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4087/24-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4086/24-07-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1501/24-07-2017 Ε.Τ.Α.Κ.
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125/24-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1499/24-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α. –ΦΜΑΠ- ΕΤΑΚ-ΦΑΠ- ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΚΒΣ
24-07-2017 24-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126/24-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4084/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4085/21-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4083/21-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1498/21-07-2017 ΠΕΠ ΚΒΣ.2003-2009, ΠΕΠ ΑΡ 54 2016, Φ.Ε. ΟΙΚ. ΕΤΗ 2004-2010, ΦΜΥ 2004
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4082/21-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4081/21-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4080/21-07-2017 ΦΑΠ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1494/21-07-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1497/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1496/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1495/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1493/21-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- Κ.ΒΣ. –Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1492/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1490/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1491/21-07-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1485/21-07-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1489/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1488/21-07-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1487/21-07-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1486/21-07-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1482/21-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΚΒΣ ΚΦΔ
21-07-2017 21-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1484/21-07-2017 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000) - ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.2523/1997) - ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ Φ.Π.Α. (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 ΤΟΥ Ν.1882/1990)
21-07-2017 21-07-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1483/21-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) - Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000) - ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124/21-7-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1480/21-07-2017 ΠΡ. Κ.Β.Σ. (Άρ. 7 παρ. 3 & 5 Ν.4337/15)
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 136/21-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135/21-07-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1481/21-07-2017 ΚΒΣ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4076/20-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4079/20-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4078/20-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4077/20-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4071/20-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4075/20-07-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4074/20-07-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4073/20-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4072/20-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4068/20-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4070/20-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4069/20-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4065/20-07-2017 Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97
20-07-2017 20-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4066/20-07-2017 ΦΠΑ