Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 439/03-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 440/03-02-2017 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1211/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 438/03-02-2017 ΦΠΑ - ΠΕΠ ΦΠΑ - ΠΕΠ ΚΒΣ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1212/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1201/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1205/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1204/03-02-2017 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1203/03-02-2017 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1202/03-02-2017 ΚΒΣ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1191/3-2-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1200/03-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1199/03-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1198/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1196/03-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1192/3-2-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1210/03-02-2017 ΚΒΣ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 444/03-02-2017 Κ.Β.Σ.
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1208/03-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1209/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1206/03-02-2017 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1207/03-02-2017 ΦΠΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1194/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195/03-02-2017 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1193/03-02-2017 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1197/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 443/03-02-2017 ΕΝΦΙΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 442/03-02-2017 ΚΒΣ-ΦΠΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 441/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1188/03-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1190/03-02-2017 Φ.Α.Π.
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1189/03-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2017 03-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/03-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 430/02-02-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 412/02-02-2017 ΠΕΠ ΦΠΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 437/02-02-2017 ΕΝΦΙΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 436/02-02-2017 ΕΝΦΙΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 413/02-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 409/02.02.2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 411/02.02.2017 ΦΜΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 410/02.02.2017 ΦΜΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1169/02-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 408/02.02.2017 ΕΝΦΙΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1185/02-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1173/02-02-2017 ΕΝΦΙΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1171/02-02-2017 ΕΝΦΙΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1170/02-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1152/02-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1154/02-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2017 02-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1153/02-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ