Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 436/01-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3640/01-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3641/01-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 440/01.11.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3642/01-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 439/01-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 441/01-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 437/01-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 438/01-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΠΟΛ. 1157/ 26-10-2016 ΠΟΛ. 1157/ 26-10-2016: Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1321/1-11-2016 Κ.Β.Σ. ,ΦΠΑ, Φ.Ε., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
01-11-2016 01-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1323/01-11-2016 ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1319/16-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1320/16-11-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 167/01-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1318/16-11-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΚΟΝΙΚΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 168/01-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 167/01-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 168/01-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 435/01-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1324/1-11-2016 Κ.Φ.Α.Σ
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1322/01-11-2016 Φ.Π.Α.
01-11-2016 01-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3643/01-11-2016 ΦΠΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3633/31-10-2016 Φ.Μ.Α
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3628/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3627/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3624/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3626/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3625/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1317/31-10-2016 ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3611/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 432/31-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3638/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3623/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3637/31-10-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3636/31-10-2016 Κ.Β.Σ.
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3629/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3610/31-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3622/31.10.2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3621/31.10.2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3619/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3618/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3617/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3616/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 433/31-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3602/31-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 10 Ν. 1809/1988
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3630/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3639/31-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
31-10-2016 31-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3631/31-10-2016 ΦΜΑ