Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4104/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4103/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4102/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1479/05-12-2016 Κ.Β.Σ.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4086/05-12-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1482/5-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΆΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97, ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1480/5-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1476/05-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΑΡΘΡΟ 6
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1478/05-12-2016 Φ.Π.Α.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1477/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4085/05-12-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Άρθρου 2 Ν. 3808/2009
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4106/5-12-2016 ΦΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4096/05-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4095/5-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕIΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4094/5-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4093/5-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4087/05-12-2016 ΚΒΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4080/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4084/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4083/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4082/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4081/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1481/05-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1483/05-12-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4135/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4139/05-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4138/05-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4137/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4136/05-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4100/05-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4134/05-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4133/05-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4131/05-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4130/05-12-2016 ΔΩΡΕΑ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4101/05-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4096/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4099/05-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4126/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4132/05-12-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1485/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4122/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4105/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1486/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1484/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1463/02-12-2016 Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1459/02-12-2016 ΦΠΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1458/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1457/02-12-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1456/02-12-2016 Κ.Β.Σ.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 383/02-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ