Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1297/08-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1299/08-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1298/08-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1295/08-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1296/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1294/08-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1292/08-02-2017 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1293/08-02-2017 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1290/08-02-2017 ΚΒΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1291/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1288/08-02-2017 ΚΒΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1289/08-02-2017 ΚΒΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1287/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΦΠΑ - ΚΒΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1284/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1286/08-02-2017 ΕΝΦΙΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1285/08-02-2017 Πρόστιμο άρθρου 7§3 περ. ε του ν. 4337/2015, Φ.Π.Α, Πρόστιμο άρθρου 6 ν. 2523/1997
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1282/08-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1283/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1279/08-02-2017 ΕΝΦΙΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1281/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1280/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1277/08-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1278/08-02-2017 ΕΝΦΙΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1309/08-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1310/08-02-2017 Κ.Β.Σ.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1301/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1307/08.02.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1305/08-02-2017 ΕΝΦΙΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1304/08-02-2017 ΕΝΦΙΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1303/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1302/08-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1276/08-02-2017 ΕΕΤΗΔΕ/ΕΕΤΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1315 /08-02-2017 Φ.Μ.Α.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1306/08.02.2017 ΕΝΦΙΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1317/8-2-17 Ε.Φ.Α.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1319/8-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1318/8-2-17 Κ.Β.Σ.
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1316/8-2-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Α.Π.
08-02-2017 08-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44/08-02-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2017 08-02-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43/08-02-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41/08-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-02-2017 08-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42/08-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-02-2017 07-02-2017 Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Διεύθ/σης - Υποδ/σης των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξης ΔΔΑΔ Γ 1018130 ΕΞ 2017/6-2-2017: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υ...
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 468/07-02-2017 Φ.Μ.Α.
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 473/07-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΝΑΠΗΡΙΑ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 466/07-02-2017 Φ.Μ.Α.
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 467/07-02-2017 Φ.Μ.Α.
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1268/07-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 479/07-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
07-02-2017 07-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 469/07-02-2017 ΦΠΑ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΕΠ ΚΒΣ