Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-06-2014 02-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1495 / 2-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2014 02-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1492 / 2-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2014 02-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1489 / 2-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2014 02-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1488 / 2-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2014 02-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1487 / 2-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2014 02-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1486 / 2-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2014 02-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1485 / 2-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2014 02-06-2014 ΠΟΛ. 1141/13-5-2014 Υποβολή του Εντύπου Έναρξης– Μεταβολής– Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών -Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1809/1988, κ...
02-06-2014 02-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1472/02-06-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 40/30-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1469/30-05-14 ΚΒΣ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1467 / 30-5-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Β.Σ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1461/30.05.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2011
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1462/30-05-2014 ΚΒΣ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1460/30.05.14 Ε.Ε.ΤΗΔΕ 2012
30-05-2014 30-05-2014 Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, Α΄Θεσσαλονίκης κλπ Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, Α΄ Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου, καθώς και των Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων ως προς τις αρμοδιότητες που αφ...
30-05-2014 30-05-2014 ΠΟΛ. 1156/ 29-5-2014 Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1466/30-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 39/30-05-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1468/30-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1464/30-05-2014 Κ.Β.Σ.
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1465/30-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1463/30-05-2014 Κ.Β.Σ.
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1470/30-05-2014 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
30-05-2014 30-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1471/30-05-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1451 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1429 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1457/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1437/29-05-14 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1456/29-05-2014 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1455/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1428 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1427 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1426 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1425 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1424 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1423 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1422 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1421 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1440 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1441 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1420 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1419 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1430/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1442/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1443 / 29-5-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1459 / 29-5-2014 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1454 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1453 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1452 / 29-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ