Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1177/5-2-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1179/05-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1178/5-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1174/05-02-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1176/5-2-2018 ΕΝΦΙΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1175/5-2-2018 ΕΝΦΙΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1171/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1173/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1172/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1169/05-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ –Κ.Φ.Α.Σ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1170/05-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1168/05-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ –Κ.Φ.Α.Σ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1166/5-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1167/05-02-2018 Φ.Π.Α
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1163/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ– ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1165/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1164/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΑΡΘ.37 ΤΟΥ Ν. 4337/2015
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/5-2-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 400/02-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α Ν 4174/2013
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 399/02-02-2018 ΦMA Επιστροφή Φόρου
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 398/02-02-2018 Φ.M.A.
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 397/02-02-2018 Φ.M.A.
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 396/02-02-2018 Φ.M.A.
02-02-2018 02-02-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 395/02-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1162/02-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 394/02-02-2018 Φ.M.A.
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 393/02-02-2018 Φ.M.A.
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1160/02-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1161/02-02-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1157/02-02-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1159/02-02-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1158/02-02-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1156/02-02-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1154/02-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1155/02-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν.1809/88
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1153/2-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΦΜΥ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1152/2-2-2018 ΦΜΑ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1151/2-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΗ Ν. 4446/2016 – παραγραφή αξίωσης –αίτημα συμψηφισμού
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/2-2-18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1150/02-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1149/2-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ -ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/02-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/02-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/02-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/02.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/02-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-02-2018 02-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/02-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 392/01-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – 2008-2011
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 391/01-02-2018 Φ.M.A.
01-02-2018 01-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388/01-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ