Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 489/24-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 378/24-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 7 Ν. 4337/2015
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 379/24-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1416/24-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3929/24-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΦΠΑ- ΦΜΥ- ΚΒΣ
24-11-2016 24-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3928/24-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 376/23.11.16 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 487/23-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 486/23-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 485/23-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
23-11-2016 23-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 484/23-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016:Φορολογική μεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς(ζημίας)... ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) που προέκυψε σε βάρος προσωπικής εταιρείας από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο ...
22-11-2016 22-11-2016 Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής... ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016: Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3922/ 22-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3923/ 22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3918/22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3921/ 22-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3920/ 22-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3919/ 22-11-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 375/22-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3917/ 22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1413/22-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3913/22-11-2016 Κ.Β.Σ. 2014
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3912/22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3904/22-11-2016 ΚΒΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3915/22-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3845/10
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3916/22-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3909/22-11-2016 Κ.Β.Σ.
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3914/22-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3911/22-11-2016 ΚΒΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3910/22-11-2016 Κ.Β.Σ.
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 181/22-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3908/22-11-2016 Κ.Β.Σ.
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3907/22-11-2016 Κ.Β.Σ.
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3906/22-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 182/22-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 371/22.11.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3905/22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 180/22-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 483/22-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 482/22-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 374/22.11.16 ΚΒΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 373/22.11.16 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 372/22.11.16 ΦΠΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1409/21-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1411/21-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 477/21-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1410/21-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 478/21-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-11-2016 21-11-2016 Έναρξη λειτ. Τελωνειακής Περ. Αχαΐας κ' Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε) Έναρξη λειτουργίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας και Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)