Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40/13-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΤ: Παράταση χωρίς πρόστιμα για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/01/2015: Παράταση χωρίς πρόστιμα για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών.
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18 / 12-1-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18/12-01-2015
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19 / 12-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28 / 12-1-2015 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30 / 12-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 29 / 12-1-2015 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25/12-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21/12-01-2015 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20 / 12-1-2015 Φ.Π.Α.
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26/12.01.2015 ΚΦΑΣ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27/12.01.2015 ΚΦΑΣ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22/12-01-2015 ΦΠΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23/12-01-2015 ΦΠΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24/12-01-2015 Κ.Β.Σ.
09-01-2015 09-01-2015 ΠΟΛ. 1229/20-11-2014 ΠΟΛ. 1229/20-11-2014: Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13.3.1995 και ΠΟΛ. 1155/6.6.1995.
09-01-2015 09-01-2015 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ». ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 34508/17-12-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ Τ...
09-01-2015 09-01-2015 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η’ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η’ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ13/09.01.2015 ΚΒΣ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/09-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/09-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ15/09.01.2015 Κ.Β.Σ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ14/09.01.2015 ΚΒΣ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12/09-01-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-01-2015 07-01-2015 Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για τις Εθνικές Εκλογές 2015 Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βο...
07-01-2015 07-01-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μ...
07-01-2015 07-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11/07-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ- ΚΒΣ
05-01-2015 05-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 5-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2015 05-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7 / 5-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2015 05-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8 / 5-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2015 05-01-2015 ΠΟΛ. 1005/30-12-2014 ΠΟΛ. 1005/30-12-2014: Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
05-01-2015 05-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/05-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2015 05-01-2015 ΠΟΛ. 1004/02-01-2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,ετών 2015 και επομένων.
05-01-2015 05-01-2015 ΔΤ: Υπερβαίνουν τα 3,2 δις ευρώ οι επιστροφές φόρων το 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/01/2015: Υπερβαίνουν τα 3,2 δις ευρώ οι επιστροφές φόρων το 2014
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6/02-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-01-2015 02-01-2015 ΠΟΛ. 1263:Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας 2015 ΠΟΛ. 1263/31-12-2014: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5/02-01-15 Φ.Μ.Α.
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4/02-01-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2/02-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3/02-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/02-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
31-12-2014 31-12-2014 ΔΤ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/12/2014: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
31-12-2014 31-12-2014 ΔΤ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ 30% ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/12/2014: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ 30% ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
31-12-2014 31-12-2014 ΔΤ: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ΔΤ: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας
31-12-2014 31-12-2014 ΠΟΛ. 1264/30-12-2014 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
31-12-2014 31-12-2014 ΠΟΛ. 1261/22-10-2014 Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)
31-12-2014 31-12-2014 Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίου του οποίου παραχωρήθηκε χρήση έναντι ανταλλάγματος Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίου του οποίου παραχωρήθηκε χρήση έναντι ανταλλάγματος
31-12-2014 31-12-2014 ΔΤ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/12/2014: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
31-12-2014 31-12-2014 ΔΤ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΦΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/12/2014: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΦΙΑ
30-12-2014 30-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4435 / 30-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ