Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4530/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4532/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4274/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4526/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4529/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4528/28-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4527/28-12-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 547/28-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4525/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4520/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4523/28-12-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4522/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4521/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4520/28-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1712/28.12.2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4519/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1713/28.12.2016 ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/13
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4518/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4551/28-12-2016 ΕΝΦΙΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4550/28-12-2016 ΕΝΦΙΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4546/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4538/28-12-2016 ΕΝΦΙΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 549/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 200/28-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 548/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4564/28-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4559/28-12-2016 Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4563/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4562/28-12-2016 Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4561/28-12-2016 Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4560/28-12-2016 Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1710/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4558/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Φ.Α.Σ.-ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΕΜ. ΚΕΡΔΩΝ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1711/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4544/28-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4557/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4556/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4555/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4545/28-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.ΑΚ.
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 543/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4543/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4539/28-12-2016 ΚΒΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4517/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4516/28-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 547/28-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 546/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 545/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-12-2016 28-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 544/28-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-12-2016 27-12-2016 Το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Το λογότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
27-12-2016 27-12-2016 ΠΟΛ. 1197/22-12-2016 ΠΟΛ. 1197/22-12-2016