Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-03-2015 10-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 931/10-03-2015 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 921 / 9-3-2015 ΦΠΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΝ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 925 / 9-3-2015 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 915 / 9-3-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 905 / 9-3-2015 ΕΝΦΙΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 900/09-03-2015 ΚΒΣ
09-03-2015 09-03-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 899/09-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
09-03-2015 09-03-2015 Ωράριο της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 901 / 9-3-2015 ΕΝΦΙΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 922 / 9-3-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 923 / 9-3-2015 Φ.Μ.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 906 / 9-3-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 924/09-03-2015 ΕΝΦΙΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 897 / 9-3-2015 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/03/2015: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2015
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 913/09-03-15 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 920/09.03.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 919/09.03.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 918/09.03.2015 ΕΝΦΙΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 914/09-03-15 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 910/09-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,Κ.Β.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 912/09-03-15 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 911/09-03-15 ΦΠΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 907/09-03-15 Κ.Β.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 909/09-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,Κ.Β.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 908/09-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Κ.Β.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 902/09-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 904/09-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 903/09-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 898/09-03-2015 ΚΦΑΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 916/09-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 917/09-03-2015 Φ.Π.Α.
06-03-2015 06-03-2015 Δ12Γ 1028539 ΕΞ 2015/ 03-03-2015 Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2...
06-03-2015 06-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 896/06-03-2015 Φ.Π.Α.
06-03-2015 06-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 13 / 6-3-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-03-2015 05-03-2015 ΔΤ:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 892/15.03.2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 894/15.03.2015 Ταμειακή βεβαίωση
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 893/15.03.2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
05-03-2015 12-05-2014 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΓΓΔΕ 2015 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΓΓΔΕ 2015
05-03-2015 05-03-2015 ΠΟΛ. 1056/02-03-2015 ΠΟΛ. 1056/02-03-2015: Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 895/05-03-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 891 / 5-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 885 / 4-3-2015 ΕΝΦΙΑ 2014
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 876 / 4-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 884 / 4-3-2015 ΕΝΦΙΑ 2014
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 874 / 4-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 Δ12 1027881 ΕΞ 2015/27-02-2015 Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013.
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 886/04-03-2015 ΦΠΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 887/04-03-2015 ΦΠΑ, ΚΒΣ