Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-10-2013 17-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8 / 17-10-2013 ΚΒΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 17-10-2013 ΚΒΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 13/17-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15/17-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14/17-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12/17-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-10-2013 16-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 9/16-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-10-2013 16-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6/16-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
16-10-2013 16-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5/16-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
16-10-2013 16-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 10/16-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-10-2013 16-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7/16-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2013 16-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11/16-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-10-2013 15-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 8/15-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2013 14-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7/14-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2013 14-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/14-10-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2013 14-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/14-10-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2013 14-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 7/14-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-10-2013 10-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4/10-10-13 ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
10-10-2013 10-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/10-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-10-2013 09-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3/9-1013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-10-2013 09-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/9-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-10-2013 08-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2/08-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-10-2013 04-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2/04-10-2013 ΚΦΑΣ
01-10-2013 01-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/01-10-2013 ΦΠΑ
30-09-2013 30-09-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1/30-09-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-01-2012 02-01-2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Σχετικά έγγραφα, ΠΟΛ και Εκθέσεις Επίδοσης