Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 212/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 214/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 213/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 208/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 211/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 210/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 209/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 6-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 6-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69 / 6-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 Yπέρβαση ετήσιων στόχων του προϋπολογισμού στα έσοδα των ΔΟΥ μετά από πολλά έτη Yπέρβαση ετήσιων στόχων του προϋπολογισμού στα έσοδα των ΔΟΥ μετά από πολλά έτη
06-02-2014 06-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/06-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/06-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 204 / 6-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 203 / 6-2-2014 Φ.Π.Α.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 202 / 6-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 201 / 6-2-2014 Φ.Π.Α.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 207/6-2-14 ΔΩΡΕΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 197/06-02-2014 ΚΒΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 206/06-02-2014 Φ.Π.Α.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 198/06-02-2014 ΚΒΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 199/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 200/06-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 187 / 5-2-2014 ΦΠΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 185/05-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 190/05-02-2014 ΦΑΠ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 186/05-02-2014 ΦΠΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 194 / 5-2-2014 Φ.Α.Π
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 191 / 5-2-2014 Φ.Α.Π
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 193 / 5-2-2014 Φ.Α.Π
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 192 / 5-2-2014 ΕΝΦΙΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67 / 5-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 182/05-02-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183/05-02-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 196/05-02-2014 Φ.Α.Π.
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 195/05-02-2014 Φ.Α.Π.
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 189/05-02-2014 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 184/05-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 188/05-02-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65 / 4-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66 / 4-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64 / 4-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 180/04-02-2014 ΚΒΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 181/04-02-2014 ΥΠΕΡΑΞΙΑ
03-02-2014 03-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/18-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-02-2014 03-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54 / 3-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ