Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2176/23-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 1809/88
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2173/23-03-2017 Άρθρο 10 Ν. 1809/1988-ΕΛΠ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2174/23-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2170/23-03-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2172/23-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2171/23-03-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2166/23-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2169/23-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2168/23-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2167/23-03-2017 Φ.Μ.Α.
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164/23-03-2017 ΚΒΣ, ΦΠΑ , Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2165/23-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 821/23-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/23-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-03-2017 23-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2182/23-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 815/22-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν. 4174/13
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 817/22-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 816/22-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 814/22-03-2017 ΚΒΣ – Φ.Ε. – Φ.Π.Α. –Φ.Μ.Α.Π.
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2162/22-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 813/22-03-2017 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2163/22-03-2017 ΚΒΣ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2159/22-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2160/22-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΕΦΑ-ΚΒΣ-ΦΜΑΠ-ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2158/22-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
22-03-2017 22-03-2017 ΔΤ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒ Δελτίο Τύπου 21/03/2017: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒ
22-03-2017 22-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66/22-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2157/22-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-03-2017 22-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161/17-03-2017 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 786/21-3-2017 Ε.Λ.Π.
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 811/21-03-2017 Φ.Ε. – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 812/21-03-2017 ΦΑΠ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2156/21-03-2017 Φ.M.Α.Π.
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2151/21-03-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2155/21-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΦΔ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2154/21-03-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2153/21-03-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2152/21-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2149/21-03-2017 Πρόστιμο ΦΠΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2150/21-03-2017 Πρόστιμο ΦΠΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2146/21-03-2017 ΦΠΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2148/21-03-2017 ΦΠΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2147/21-03-2017 ΦΠΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2143/21-03-2017 Εισόδημα
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2145/21-03-2017 Εισόδημα
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2144/21-03-2017 Εισόδημα
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2141/21-03-2017 ΚΒΣ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2142/21-03-2017 ΚΒΣ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2138/21-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ
21-03-2017 21-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2140/21-03-2017 ΚΒΣ/ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΦΠΑ