Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4349 / 19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4348 / 19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4347 / 19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4346 / 19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4346 / 19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4343 / 19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΤ: Ημερίδα Γενικής Δ/νσης Τελωνείων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/12/2014: Στο πλαίσιο των δράσεων, για την ενίσχυση και διευκόλυνση του εμπορίου, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., διοργανώνει στις 19 Δεκε...
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4354/19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4342/19-12-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ Αρθ. 5 & 9 N.2523/1997
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4353/19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 88/19-12-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4356/19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4355/19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 87/19-12-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4352/19-12-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
19-12-2014 19-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4344/19-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
17-12-2014 17-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4333/17-12-2014 Κ.Φ.Α.Σ.
17-12-2014 17-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4335/17-12-2014 EIΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-12-2014 17-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4334/17-12-2014 EIΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-12-2014 17-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4337/17-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-12-2014 17-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4338/17-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-12-2014 17-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4336/17-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4319/16-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4323/16-12-2014 TEΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4322/16-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4321/16-12-2014 ΦΑΠ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4320/16-12-2014 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4317/16-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4318 / 16-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4331 / 16-12-2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4330 / 16-12-2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4329 / 16-12-2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4328 / 16-12-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4327 / 16-12-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4332/16-12-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4324/16-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4326/16-12-2014 ΚΒΣ
16-12-2014 16-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4325/16-12-2014 ΚΒΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/12/2014: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
15-12-2014 15-12-2014 Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε.
15-12-2014 15-12-2014 ΔΤ: ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/12/2014: ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4312/15-12-2014 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4271/15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4301/ 15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4272/15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4278/15-12-2014 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ-ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4309/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4308/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4307/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4306/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ