Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 522 / 20-5-2016 ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 525 / 20-5-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 524 / 20-5-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516 / 20-5-2016 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΦΠΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92 / 19-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1847 / 19-5-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1830 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ. 29 ν.3986/2011
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1846 / 19-5-2016 ΕΤΑΚ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1829 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1845 / 19-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1844 / 19-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1842 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1841 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1840 / 19-5-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 19-5-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1828 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1838/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1833/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1837/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1836/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1835/ 19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1834/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1831 / 19-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016: Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ... ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016: Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ.
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1848 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ.
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91 / 19-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1839 / 19-5-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/19-05-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1843 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1832 / 19-5-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1843 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΤ: Οδηγός για τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/5/2016: Οδηγός για τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων
18-05-2016 18-05-2016 Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής υποβολής δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορ. έτους 2015 Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής υποβολής δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2015
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 492 / 18-5-2016 ΔΩΡΕΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 493 / 18-5-2016 ΔΩΡΕΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90 / 18-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 495 / 18-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 494 / 18-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.)
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 118 / 18-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491 / 18-5-2016 ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 490 / 18-5-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ di / 18-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1824 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1823 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1822 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/05/2016: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
18-05-2016 15-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1821 / 18-5-2016 Φ.Π.Α.