Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2727 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2728 / 27-7-2016 ΚΒΣ ΦΠΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2714 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2722 / 27-7-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2721 / 27-7-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2719 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2005
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2718 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2006
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2717 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2007
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 891 / 27-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 778 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2711 / 27-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2719 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2005
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2718 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2006
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2717 / 27-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2007
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2712 / 27-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2726/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2721/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2725/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2724/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2723/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2722/27-07-2016 Εισόδημα – Δικαστικό Επίδομα
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2720/27-07-2016 EIΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - Κ.Β.Σ.
27-07-2016 27-07-2016 ΠΟΛ 1089/08-07-2016 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/2013 «Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης...
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2716/27-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2715/27-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2709/27-07-2016 ΕΙΔ.ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2710/27-07-2016 ΦΠΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2707/27-07-2016 ΚΒΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2708/27-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 891 / 27-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 225 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 228 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 227 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 226 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-07-2016 27-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 224 / 27-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-07-2016 : ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΠΟΛ 1100/06-07-2016 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομ...
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2706 / 26-7-2016 ΦΜΑ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ)
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 121 / 26-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2690 / 26-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2697 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2698 / 26-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ επί Παραβάσεων Τήρησης Βιβλίων και Έκδοσης Στοιχείων (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/13), ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2691 / 26-7-2016 Φ.Π.Α.
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2696 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2695 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2694 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2693 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2692 / 26-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-07-2016 26-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222 / 26-7-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Σ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222/26.7.2016