Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2308 / 29-7-2014 Φ.Π.Α.
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2307 / 29-7-2014 Φ.Π.Α.
29-07-2014 29-07-2014 ΠΟΛ. 1183/28-07-2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κ...
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2309/29-07-2014 ΚΒΣ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2317 / 29-7-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΒΣ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2312 / 29-7-2014 ΦΠΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2306 / 29-7-2014 Φ.Π.Α.
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2316 / 29-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2314/29-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2318/29-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2315/29-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2313/29-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194/28-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195/28-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2283 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2284 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. (Ε9) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ανακοινώνει τα παρακάτω: <br> <br> - Η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχε...
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2300/28-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2301/28-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2298/28-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2299/28-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2279/28-07-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2297/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2278/28-07-2014 ΕΕΤΗΔΕ-EETA
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2282 / 28-7-2014 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2296 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2295 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194/28-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195/28-07-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2291 / 28-7-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2304 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2280 / 28-7-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2292/28-07-2014 ΚΒΣ – ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2305/28-07-2014 ΚΒΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2293/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2303/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2302/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2294/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2286/28.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2290/28.07.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2289/28.07.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2288/28.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2287/28.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2285/28.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2281/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-07-2014 25-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2276 / 25-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-07-2014 25-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2277 / 25-7-2014 Φ.Π.Α.
25-07-2014 25-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 52/25-07-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-07-2014 25-07-2014 ΠΟΛ. 1182/25-07-2014 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοπο...
25-07-2014 25-07-2014 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών... Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.