Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4796/21-12-2015 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4798/21-12-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4797/21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4764 / 18-12-2015 εισοδημα
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4765 / 18-12-2015 εκχωρηση μισθωματων
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4761 / 18-12-2015 εισοδημα
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4763 / 18-12-2015 εισοδημα
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4762 / 18-12-2015 εισοδημα
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 302 / 18-12-2015 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 303 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 300 / 18-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ. 54 Ν. 4174/13
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 301 / 18-12-2015 ΦΜΑΠ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 296 / 18-12-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 298 / 18-12-2015 K.B.Σ.
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 297 / 18-12-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 295 / 18-12-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100 / 18-12-2015 ΕΝΦΙΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 299 / 18-12-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4769/18.12.2015 Φ.Μ.Α.
18-12-2015 18-12-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4758/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4759/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4757/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΠΟΛ.1264/17-12-2015 Κοινοποίηση των άρθρων 20 του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133) και 29 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164), σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 39α παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και...
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4760/18-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101 / 18-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 304 / 18-12-2015 ΜΗΤΡΩΟ(Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης –ν.π.ι.δ.)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103 / 18-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102 / 18-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
18-12-2015 18-12-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 20.880.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/12/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 20.880.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
18-12-2015 18-12-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015: Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014... Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β΄ 1574) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ...
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4746/18-12-15 Φ.Α.Π.
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4748/18-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4747/18-12-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4768/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4755/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4767/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4766/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4756/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4751/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4754/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4753/18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4752/18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4749/18-12-2015 ΚΒΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4750/18-12-2015 ΚΒΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4749/18-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ- ΚΦΑΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4750/18-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ- ΚΦΑΣ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 290 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 292 / 18-12-2015 ΦΠΑ
18-12-2015 18-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 291 / 18-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ