Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 53 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 51 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 49 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 48 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 74 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 59 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 57 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 56 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 50 / 19-1-2015 ΦΠΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41/19-01-2015 ΕΕΤΗΔΕ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 64/19-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61/19-01-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
19-01-2015 19-01-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 60/19-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 42/19-01-2015 ΚΒΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 45 / 19-1-2015 Φ.Π.Α.
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 47 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46 / 19-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 44 / 19-1-2015 Φ.Π.Α.
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73/19.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55/19-01-2015 ΕΝΦΙΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 52/19-01-2015 ΕΝΦΙΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 54/19-01-2015 ΕΝΦΙΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 63 / 19-1-2015 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν. 3220/2004
19-01-2015 19-01-2015 ΔΤ: Απαλλαγή από τη διενέργεια φυσικής απογραφής των μικρών επιχειρήσεων. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/01/2015: Απαλλαγή από τη διενέργεια φυσικής απογραφής των μικρών επιχειρήσεων.
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 65/19-01-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 1/19-01-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 62/19-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 58/19-01-2015 Φ.Μ.Α.
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70/19-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 67/19-01-2015 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ–ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 69/19-01-2015 ΕΤΑΚ-ΦΑΠ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΦΜΑΠ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 68/19-01-2015 Ε.Φ.Α.
16-01-2015 16-01-2015 ΔΤ: Ημερίδα ΙΟΦΟΜ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/01/2015: Ημερίδα ΙΟΦΟΜ
16-01-2015 16-01-2015 Δ13ΦΜΑΠ 1149829 ΕΞ2014/10-11-2014 Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ) ετών 2003 έως 2009 - Αντιμετώπιση ακίνητων, τα οποία αγοράσθηκαν από εταιρείες ναυτιλιακών συμφερόντων
16-01-2015 16-01-2015 ΔΤ: Παράταση υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολ. έτους 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/1/2014: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
15-01-2015 15-01-2015 ΔΤ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 180 Τ.Μ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/01/2015: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 180 Τ.Μ.
15-01-2015 15-01-2015 ΔΤ:Φιλανθρωπική πρωτοβουλία υπαλλ.ΓΓΔΕ προς"Αποστολή" Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/01/2015: Φιλανθρωπική πρωτοβουλία των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ προς την "Αποστολή" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
14-01-2015 14-01-2015 ΔΤ: Παράταση χωρίς πρόστιμα για τη μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/01/2015: Παράταση χωρίς πρόστιμα για τη μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης
14-01-2015 14-01-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 475 ΚΙΛΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ META ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
14-01-2015 14-01-2015 ΔΤ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/01/2015: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α.
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34/13-01-2015 ΚΒΣ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31/13-01-2015 ΚΒΣ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33/13-01-2015 ΚΒΣ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32/13-1-2015 ΚΒΣ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 37/13-01-2015 ΦΑΠ
13-01-2015 13-01-2015 Establishment of the Independent Office Establishment of the Independent Office for the Support of Investments and Entrepreneurship under the Strategic Planning and Financial Management Directorate according to a deci...
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35/13-01-2015 Φ.Π.Α.
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36/13-01-2015 ΕΝΦΙΑ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38/13.01.2015 ΦΠΑ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39/13-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ